Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy Tobi pod adresem internetowym www.tobisklep.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym"), który jest prowadzony przez Trust-Trade Sp. z o.o. ul. Przyleśna 1 65-544 Zielona Góra

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Trust-Trade Sp. z o.o. ul. Przyleśna 1 65-544 Zielona Góra
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. Aby usunąć dane osoby należy napisać maila z prośbą o usunięcie na adres zakupy@tobisklep.pl
4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Trust Trade z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
7. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić jakie dane są przez nas przechowywane i jakie zgody zaakceptował. Informację to może uzyskać będąc zalogowanym po kliknięciu w kolumnie Moje konto -> Moje zgody otrzyma taką informację.
8. Zalogowany użytkownik może również w każdej chwili usunąć swoje konto w zakładce Moje konto. Wszystkie zgody oraz dane zostaną usunięte.
9. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na naszym sklepie internetowym.
10. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu przez okres 10 lat.

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Trust Trade informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.
3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.